Workshop om källsorterande avloppsystem på Öresundsverket

Den 23:e april hölls en workshop på Öresundsverket i Helsingborg med flertalet av de experter som deltog i IWA Sveriges kunskapsseminarium ”Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en global utmaning” den 22:a april. I år behandlade seminariet sorterande avloppssystem i olika delar av världen. Frågor kring utmaningar, möjligheter och implementering av sorterande system diskuterades. Flera aktörer från VA-teknik södra deltog.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.