Disputation

OFVERSTROM_DissertationSvetlana Öfverström disputerade 30 januari vid Vilnius Gediminas Technical University med uppsatsen; Research and Evaluation of Iron Impact on Sludge Digestion Processes. Arbetet har skett i samarbete med VA-teknik i Lund och en stor del av forskningen har sket genom  kunskapsutbyte med finansiering från Svenska Institutet (Visby Grant 00645/2010). I betygskommittén satt bl.a. biträdande professor Britt-Marie Wilén från Vatten Miljö Teknik på Chalmers.

Sammanfattning av avhandlingen kan läsas här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.