Disputation

OFVERSTROM_DissertationSvetlana Öfverström disputerade 30 januari vid Vilnius Gediminas Technical University med uppsatsen; Research and Evaluation of Iron Impact on Sludge Digestion Processes. Arbetet har skett i samarbete med VA-teknik i Lund och en stor del av forskningen har sket genom  kunskapsutbyte med finansiering från Svenska Institutet (Visby Grant 00645/2010). I betygskommittén satt bl.a. biträdande professor Britt-Marie Wilén från Vatten Miljö Teknik på Chalmers.

Sammanfattning av avhandlingen kan läsas här.

THX2RKLM