Detta konstaterar Yannic Brüning, som räknat på problemet i sitt examensarbete på Chalmers. Naturligtvis har det varit komplext eftersom avloppsvattnets ”normalkonduktivitet” förändras över tid på grund av verksamheters spillvatten, avsmältning av snö som innehåller salt och andra inläckage till systemet. Dessutom sammanfaller hög havsnivå ofta med lågtryck, vilket även ger stora nederbördsmängder som sänker konduktiviteten när de når avloppssystemet. Länk till examensarbetet finns ovan.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.