Det går att modellera ett samband mellan havsnivå och avloppsvattnets konduktivitet i Göteborg, men det är svårt

Detta konstaterar Yannic Brüning, som räknat på problemet i sitt examensarbete på Chalmers. Naturligtvis har det varit komplext eftersom avloppsvattnets ”normalkonduktivitet” förändras över tid på grund av verksamheters spillvatten, avsmältning av snö som innehåller salt och andra inläckage till systemet. Dessutom sammanfaller hög havsnivå ofta med lågtryck, vilket även ger stora nederbördsmängder som sänker konduktiviteten när de når avloppssystemet. Länk till examensarbetet finns ovan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.