Kandidatarbeten

Hugo Nilsson and Per Benner presenterade sitt kandidatarbete Engineered Ecosystems as a Sustainable Solution for Decentralized Wastewater Treatment in Tropical Environments – a minor field study (MFS). Handledare var Anna Bernstad och examinator var Jes la Cour Jansen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.