Kemicentrum vid LTH firade 50 år den 14 december 2017

50 år har gått sedan den stora tegelbyggnaden, ritad av den kända Lundaarkitekten Klas Anshelm, invigdes. Under dagen hölls en mängd intressanta föreläsningar för anställda, studenter och gäster på teman som Kemicentrum genom åren, Framstående forskning idag, Framtidens forskning och Företag som sprungit ur forskning vid Kemicentrum. Under rubriken Wastewater – not to be wasted talade Michael Cimbritz från VA-teknik Södra. Han menade att framtiden ligger i att realisera olika värden i avloppsvatten och att förstå att prissätta vatten på ett förnuftigt sätt. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.