Bio-P-nätverket träffades i Lund

Den 24–25 oktober träffades 40 deltagare från Bio-P-nätverket i Lund för att lyssna på presentationer, utbyta erfarenheter och diskutera frågeställningar kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys. På agendan fanns allt från granuler, biofilm och modellering till kontinuerlig mätning av VFA. Hela programmet hittar du här där du också inom kort kan ladda ned samtliga presentationer. Träffen avslutades traditionsenligt med studiebesök, den här gången på Källby avloppsreningsverk i Lund.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.