VA-teknik Södras medlemmar planerade det kommande året

28 personer från de olika medlemsorganisationerna i VA-teknik Södra samlades på Margretetorp den 6-7 september och diskuterade projektidéer och förslag inom VA-teknik Södras tre fokusgrupper både på kort och lång sikt. På önskemål från medlemmarna kommer nästa planeringsmöte att hållas redan den 26-27 april 2017, också detta på Margretetorp.

planeringsmote

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.