28 personer från de olika medlemsorganisationerna i VA-teknik Södra samlades på Margretetorp den 6-7 september och diskuterade projektidéer och förslag inom VA-teknik Södras tre fokusgrupper både på kort och lång sikt. På önskemål från medlemmarna kommer nästa planeringsmöte att hållas redan den 26-27 april 2017, också detta på Margretetorp.

planeringsmote

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.