Ny doktorand på avdelningen Vatten Miljö Teknik på Chalmers i Göteborg

Raquel Liebana började sin doktorandtjänst den 15 maj inom projektet Membranbioreaktor med
aerobt granulerat slam för närsaltsreduktion i avloppsvatten. Raquel har en masterexamen i
mikrobiologi från universitetet i Madrid (Complutense University of Madrid) i Spanien. Projektet
finansieras av FORMAS och sker i samarbete mellan Vatten Miljö Teknik på Chalmers och
institutionen för Kemi och Molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa mer om projektet: Membranbioreaktor med aerobt granulerat slam

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.