Raquel Liebana började sin doktorandtjänst den 15 maj inom projektet Membranbioreaktor med
aerobt granulerat slam för närsaltsreduktion i avloppsvatten. Raquel har en masterexamen i
mikrobiologi från universitetet i Madrid (Complutense University of Madrid) i Spanien. Projektet
finansieras av FORMAS och sker i samarbete mellan Vatten Miljö Teknik på Chalmers och
institutionen för Kemi och Molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa mer om projektet: Membranbioreaktor med aerobt granulerat slam

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.