Vattenstämman 22–23/5 2018

Vattenstämman hålls i år i Helsingborgs Arena. Temat för dagarna är VAtten – en VAlfråga 2018. Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare. Diskussionsledare är Sven Melander. Läs mer om vattenstämman här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.