Vattenstämman hålls i år i Helsingborgs Arena. Temat för dagarna är VAtten – en VAlfråga 2018. Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare. Diskussionsledare är Sven Melander. Läs mer om vattenstämman här

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.