Högskoleprogrammet VA-teknik Södra fortsätter i ny treårsperiod 2015-2018

Högskoleprogrammet VA-teknik Södra har beviljats medel av Svenskt Vatten Utveckling för att fortsätta de kommande tre åren från september 2015 till september 2018.  I det nya VA-teknik Södra fortsätter vi bland annat med den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag. Dessutom arbetar våra tre fokusgrupper ”Framtidens avloppsvattenrening”, ”Energi och Resurshushållning” och ”Klimat Samhälle Vatten” med att initiera och driva nya projekt. Arbetet i fokusgrupperna tar utgångspunkt i verksamheternas konkreta behov och utmaningar med ett ”bottom-up”-perspektiv.

© VA-Teknik Södra