Vattenvisionen 2030

Under första dagen på Vattenstämman 2019 presenterade Klara Westling (IVL Svenska Miljöinstitutet) och Erik Kärrman (RISE) från redaktionsgruppen den nya vattenvisionen: Vattenvisionen – Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030. Aktörerna i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas ”Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö” och går att ladda ned här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.