Klimatsäker stad

Under temat Klimatsäker stad skriver Henrik Aspegren, VA-teknik Södras ordförande, i LTH-Nytt, nr 2 2017, om att närheten till vatten är en värdehöjare för bostäder men att vatten också kan vara ett problem för staden. Tillsammans med tre andra LTH-forskare presenterar han sina tankar kring framtidens stadsplanering. Läs mer i LTH-nytt, sid 28–31.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.