VA-teknik Södra-medlem invald i IWAs Strategic Council

Douglas Lumley vid Gryaab AB blev i juni 2017 invald i IWA Strategic Council som representant för Utilities. Samtidigt blev Ulf Jeppsson från IEA, LTH (VA‑kluster Mälardalen) invald som representant för Specialist Groups.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.