Jes la Cour Jansen vinnare av BIOFOS Ressourcepris 2018

Jes la Cour Jansen, professor emeritus i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, är en av två föregångare inom VA-branschen som på årets Dansk Vand konferens blivit tilldelad BIOFOS Ressourcepris. BIOFOS är Danmarks största organisation för avloppsreningsverk. Läs mer här.

© VA-Teknik Södra