Ny industridoktorand inom VA-teknik Södra

Maria Neth, tidigare processingenjör på Gryaab, är sedan november 2018 Gryaabs industridoktorand vid Chalmers. Hon ska arbeta inom området ”Framtida hållbar avloppsvattenrening” och ta fram mer teknisk kunskap och användbara verktyg som kan ligga till grund för att ta hållbara beslut om val av tekniker och processer för avloppsvattenrening. Arbetet kommer inledningsvis att ta ett helhetsperspektiv och sedan bli mer djupgående inom utvalda reningsprocesser. Processmodellering kommer att ingå som ett verktyg i arbetet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.