Ny doktorand på VA-teknik, LTH

Salar Haghighatafshar är nu anställd som doktorand på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola inom urban dagvattenhantering. Han ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad och motsvarande organisationer i Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn. Karin Jönsson är Salars huvudhandledare och Jes la Cour Jansen och Henrik Aspegren kommer att vara biträdande handledare.

© VA-Teknik Södra