Fullsatt Envisys-konferens genomfördes i Lund 14–15 november

Renata Chlumska inledningstalar med Bengt Hansson, Envisys, på scenen

Höstmötet 2018, med temat ”Ny teknik inom avloppsvattenrening – Reningsverket idag och 2035”, blev snabbt fulltecknat och nästan 150 personer deltog under de två dagarna.

Dagarna inleddes med att äventyrerskan Renata Chlumska berättade om sitt förhållande till vatten, bland annat om reaktioner hon fick när hon cyklade genom öknen med en kanot på släp…

Seminariet tog upp teman som kompetensförsörjning och organisation, nya utsläppskrav, hur olika organisationer tänker kring om-, ny- eller tillbyggnad, hur förbehandlingen skapar förutsättningar för kommande processer och hur de biologiska processerna kan styras. Avslutningsvis gjordes en liten internationell utblick och en blick in i framtiden. Traditionsenlig skånsk gåsamiddag avnjöts på Trollenäs slott. Presentationerna från seminariet kommer inom kort att finnas på www.envisys.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.