Renata Chlumska inledningstalar med Bengt Hansson, Envisys, på scenen

Höstmötet 2018, med temat ”Ny teknik inom avloppsvattenrening – Reningsverket idag och 2035”, blev snabbt fulltecknat och nästan 150 personer deltog under de två dagarna.

Dagarna inleddes med att äventyrerskan Renata Chlumska berättade om sitt förhållande till vatten, bland annat om reaktioner hon fick när hon cyklade genom öknen med en kanot på släp…

Seminariet tog upp teman som kompetensförsörjning och organisation, nya utsläppskrav, hur olika organisationer tänker kring om-, ny- eller tillbyggnad, hur förbehandlingen skapar förutsättningar för kommande processer och hur de biologiska processerna kan styras. Avslutningsvis gjordes en liten internationell utblick och en blick in i framtiden. Traditionsenlig skånsk gåsamiddag avnjöts på Trollenäs slott. Presentationerna från seminariet kommer inom kort att finnas på www.envisys.se.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.