BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk för användare (processingenjörer/processinriktade driftstekniker) av biofilmsprocesser (MBBR/IFAS) på Svenska kommunala reningsverk. Vill du vara med?

BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e Oktober 2018. Mer information här.

Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast den 21:a september

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.