Nyheter från VA-teknik Södra

Öppet seminarium 7 oktober: Hur påverkar vi vår vattenanvändning? Om beteenden inom VA med hjälp av information och taxor – piska eller morot? Ett seminarium från LU Water och VA-teknik Södra Torsdagen den 7 oktober kl 13:00-16:30 kommer LU Water…

Halvtidsseminarium för Simon Gidstedt

Half-time seminar: Direct membrane filtration of municipal wastewater in combination with activated carbon adsorption for the removal of organic micropollutants General information PhD-student: Simon Gidstedt, industrial PhD student at Sweden Water Research Reviewer: Ann-Sofi Jönsson, Professor at the Department of…

Ozonering – design och förståelse, löst och partikulärt organiskt material

Ozonering – design och förståelse, löst och partikulärt organiskt material

Doktorand Rubén Juárez Cámara forskar på hur läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar kan brytas ner och avskiljas från avloppsvatten genom avancerad avloppsvattenrening. Forskningsfokus ligger på ozonering: Ozondosering vid nedbrytning av mikroföroreningar, karaktärisering av organiskt material, påverkan av partiklar vid ozonering…

THX2RKLM