Nyheter från VA-teknik Södra

Temadag kring rötning 24 oktober

Temadag kring rötning 24 oktober

”Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle” var ämnet för temadagen i Aalborg, vilken avslutade projektet NomiGas. Presentationerna som hölls handlade om biogas från avloppsslam, matavfall och gödsel med fokus på hur ökad kunskap om mikrobiologi kan…

Bio-P-nätverksträff 9 oktober

Bio-P-nätverksträff 9 oktober

Träffen ägde rum på Käppalaverket och var mycket välbesökt. Stefan Erikstam och Michel Medoc välkomnade gruppen till verket. Den nu förstärkta Ledningsgruppen presenterades, men vill gärna ha ytterligare medarbetare. Vid träffens presentations-runda fick deltagarna prata om sin bio-P-process och det…

BioFiANs träff 3 oktober

BioFiANs träff 3 oktober

”BioFilmsAnvändarNätverket” är ett processinriktat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. Nätverket, som nyligen startats på initiativ av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes, invigdes med en första träff på Ryaverket i Göteborg. Här samlades engagerade medlemmar från drygt 10 olika anläggningar av…

Vattenstämman i Örebro 14–15 maj 2019

”Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” Vid Vattenstämman i Helsingborg i maj i år överlämnades stafettpinnen till Örebro som håller i nästa års stämma. Mer information kommer att finnas här.

Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster i Malmö 29–30 november

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Doktorander från SWR presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar kring torka och klimatförändringar. Många av VA-teknik Södras medlemmar presenterar sina…

MACROs slutkonferens i Stockholm 27 november

MACROs slutkonferens i Stockholm 27 november

MACRO är ett Vinnovafinansierat projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden. Under två år har 18 aktörer – kommuner, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag – bedrivit tester, förstudier, utvecklat ny teknik och i praktiken…

THX2RKLM