Nyheter från VA-teknik Södra

Doktorander presenterar sin forskning

Doktorander presenterar sin forskning

Med rubriken “Under 5 minuter” presenterar några av doktoranderna inom VA-teknik Södra sin forskning via YouTube-filmer.  Under några minuter sammanfattar de på ett intressant och roligt sätt vad forskningen handlar om och varför de egentligen ägnar sig åt just det…

MACRO höll slutkonferens i Stockholm

MACRO höll slutkonferens i Stockholm

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem…

Fosforseminarium på LTH i Lund

Fosforseminarium på LTH i Lund

Fabian Kraus från Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) gästade den 16 november VA-teknik Södra och LTH för ett seminarium med temat ”Hur kan livscykelanalys (LCA) användas för att jämföra konventionell framtagning och användning av fosfor (konstgödsel från mineral) med framtagning och användning…

THX2RKLM