Beräkningsverktyg för klimatpåverkan

Ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt. Tre delar finns, där beräkningsverktyget (Excel) utgör den första. En rapportdel utgör den andra delen, där det diskuteras systemgränser och antaganden som gjorts i verktyget, och en manualdel utgör den tredje delen som syftar till att vägleda användaren av verktyget.

Beräkningsverktyg i Excel: Beräkningsverktyg klimatpåverkan ver 2

Beräkningsverktyget på engelska: Calculation Tool Carbon Footprint Wastewater Treatment Plants

Rapporten som hör till verktyget: Klimatpåverkan från avloppsreningverk rapportdel

Manualdelen för vägledning av verktyget: Klimatpåverkan från avloppsreningsverk manualdel

 

Har du tips, förslag, upptäckt felaktigheter eller vill diskutera användningen av beräkningsverktyget? Maila

susanne.tumlin at gryaab.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.