VA-teknik Södras planeringsmöte

Planeringsmötet_WebVA-teknik Södras planeringsmöte anordnades den 3:e och 4:e februari på Margretetorps gästgifvaregård i norra Skåne med cirka 25 deltagande. Under dagarna presenterade industridoktorander samt seniorforskare från LTH, Chalmers, Gryaab, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research sina projekt och utmaningar. Ytterligare diskussioner gjordes inom tre fokusgrupper Framtidens avloppsvattenrening, Energi och Resurshushållning och Klimat Samhälle Vatten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.