LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet. Projektets främsta syfte är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem med placering i Lidköpings kommun, Ängens avloppsreningsverk. För mer information se faktablad här eller på Lidköpings kommuns hemsida

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.