Vattenforskarskolan – Nya kurser att anmäla sig till

Fyra nya kurser är planerade inom Vattenforskarskolan för 2018 och är nu öppna för anmälan:

  • VT 2018 From Research to Policy for Sustainable Development, januari–februari 2018
  • VT 2018 Management for the water sector, april 2018
  • VT 2018 Water Energy Nexus, maj 2018
  • HT 2018 Urban Drainage, september–oktober 2018

Läs mer på Vattenforskarskolans hemsida http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/

Alla som uppfyller förkunskapskraven för kurserna är välkomna att ansöka.

© VA-Teknik Södra