IWA Sverige-seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten

 Den 11 april samlades VA-aktörer, företag, forskare och myndigheter i Malmö för att diskutera möjligheterna med fosforåtervinning ur avloppsvatten och -slam.Seminariet arrangerades av IWA Sverige tillsammans med Sweden Water Research, RISE, VA-teknik Södra och Svenskt Vatten. Detgav en möjlighet för VA-aktörer i Sverige och andra länder att dela och diskutera den senaste kunskapen inom området. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla olika tekniker för att processa avloppsvatten och -slam, med syfte att utvinna fosforprodukter med lågt innehåll av föroreningar. Några tekniker, som struvitutvinning ur rejektvatten, tillämpas redan i full skala i till exempel Danmark, medan det för andra främst gjorts pilotstudier. Program och presentationer finns att ladda ned här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.