Sabina Karacic presenterade sin licentiatavhandling

Sabina Karacic presenterade 28/5 sin licentiatavhandling ”Microbially induced concrete degradation in subsea tunnels – Community structure of biofilms from sprayed reinforced concrete in the Oslofjord tunnel” på Chalmers. Opponent var Alexandra Bertron, professor vid Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.