Gästprofessor hos VA-teknik på LTH (april-december 2014)

Universitetslektor Zaiton Abdul Majid från Universiti Teknologi Malaysia (UTM) börjar den 14:e april som gästprofessor hos VA-teknik på LTH i samband med programmet Lise Meitner-professuren. Hon kommer under tiden jobba med forskning inom sorption av mikroföroreningar såsom tungmetaller, läkemedel, biocider, etc. samt eventuellt undervisa i kursen Urbana Vatten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.