Filip Nilsson presenterar sin licentiatavhandling

Härmed meddelas att industridoktoranden Filip Nilsson (VA-teknik LTH/Primozone) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium fredagen den 4 december 2015, kl. 13.15 i Stora hörsalen, Designcentrum vid Lunds tekniska högskola (se den bifogade utlysningen för detaljer).

Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Application of Ozone in Wastewater Treatment -For Mitigation of Filamentous Bulking Sludge & Reduction of Pharmaceutical Discharge”.

Välkomna!

© VA-Teknik Södra