Projektet Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten (RESVAV) startades sommaren 2014 och avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och utgör en del av den regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansierats genom Havs- och vattenmyndigheten. Projektets mål har varit utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. I praktiken har det inneburit både processutveckling och etablering av dimensioneringskriterier för avancerad rening. Syftet med rapporten, skriven av Michael Cimbritz, är att sammanfatta resultaten från arbetet i projektet och att erbjuda vägar vidare för den intresserade läsaren.

Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten (RESVAV), VA-teknik Södra Rapport Nr. 11, 2018, av Michael Cimbritz. Rapporten går att ladda ned här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.