VA-teknik Södras medlemmar var mycket aktiva på VA-mässan

På seminariet ”Avloppsvattenrening – framtida utmaningar” talade 3 medlemmar:

–          Tekniker för att möta skärpta krav
Karin Jönsson (VA-teknik, LTH)

–          Går det att klara befolkningsökning och tuffare villkor trots höga flöden och liten yta?
Ann Mattsson (Gryaab)

–          Möta framtida krav genom ett aktivt utvecklingsarbete
Marinette Hagman (NSVA)

På seminariet ”Slam som resurs, energibärare och restprodukt” var David I’Ons (Gryaab) seminarieansvarig. I det här seminariet talade Bengt Hansen (Kemira) om ”Fosforns tillgänglighet i slam – tur att inte växterna vet något om fosforkemi!”.

På seminariet ”Leading Edge Wastewater Treatment” var David Gustavsson (VA SYD) seminarieansvarig och 2 medlemar deltog i Paneldiskussion med svenska experter – Är vi redo för dessa nya tekniker?
– Britt-Marie Wilén (Chalmers) om aeroba granuler
– Jes la Cour Jansen (LTH) om kväveavskiljning

På seminariet ”Önskningar för att möta nya krav på reningsverk” talade Bengt Hansen/ Henrik Olsson (Kemira) om ”Högflödesrening som en åtgärd att möta strängare krav?”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.