Halvvägsseminarium om blå-gröna lösningars effektivitet

 

I en fullsatt sal presenterade Salar Haghighatafshar den 6 november sitt doktorsarbete, som nu kommit halvvägs, om blå-gröna dagvattenlösningar. Titeln på seminariet var ”Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems” och professor Magnus Larson från TVRL på LTH och Stina Hall från VA SYD diskuterade med Salar och gav värdefull input till det fortsatta arbetet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.