Maria Piculell försvarade sin doktorsavhandling på LTH

Marias disp
Foton: Maja Ekblad

Maria Piculell försvarade sin avhandling New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers på LTH. Opponent var professor Jürg Keller (University of Queensland, Australien) och betygsnämnden bestod av professor Susanne Lackner (TU Darmstadt, Tyskland), professor Elzbieta Plaza (KTH) och professor Hallvard Ødegaard (NTNU, Norge).

Avhandlingen finns att ladda ner på Lund University Publications.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.