Maria Piculell försvarade sin doktorsavhandling på LTH

Marias disp

Foton: Maja Ekblad

Maria Piculell försvarade sin avhandling New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers på LTH. Opponent var professor Jürg Keller (University of Queensland, Australien) och betygsnämnden bestod av professor Susanne Lackner (TU Darmstadt, Tyskland), professor Elzbieta Plaza (KTH) och professor Hallvard Ødegaard (NTNU, Norge).

Avhandlingen finns att ladda ner på Lund University Publications.

© VA-Teknik Södra