Sweden Water Research-dagen 2017

Den sista fredagen i november infaller den årliga Sweden Water Research-dagen, och tre av VA-teknik Södras doktorander som finansieras av SWR och dess moderbolag presenterade sin forskning. Ellen Edefell pratade om Läkemedelsrester i avloppsvatten – Vad ska bort och hur; Maja Ekblad pratade om concentrations of microplastics and organic micropollutants – up-stream and downstream abatements strategies; Salar Haghighatafshar presenterade Blå-gröna dagvattenlösningar på mesoskala. Läs mer här.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.