Den sista fredagen i november infaller den årliga Sweden Water Research-dagen, och tre av VA-teknik Södras doktorander som finansieras av SWR och dess moderbolag presenterade sin forskning. Ellen Edefell pratade om Läkemedelsrester i avloppsvatten – Vad ska bort och hur; Maja Ekblad pratade om concentrations of microplastics and organic micropollutants – up-stream and downstream abatements strategies; Salar Haghighatafshar presenterade Blå-gröna dagvattenlösningar på mesoskala. Läs mer här.

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.