VA-teknik Södras egna rapportserie

RapportserieStyrgruppen för VA-teknik Södra har fattat beslut om att publicera vissa forskningsresultat i en egen rapportserie. Underlaget för detta beslut kom från VA-teknik Södras ledningsgrupp som har identifierat ett behov av att publicera i rapportformatet från vissa projekt som komplettering till annan publicering. De första rapporterna, ”Rening av bräddvatten” och ”RESVAV delprojekt 1”, kommer snart att finnas tillgängliga på VA-teknik Södras hemsida. Rapporterna kommer också att vara nåbara via Svenskt Vattens C-rapportserie.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.