VA-teknik Södras egna rapportserie

RapportserieStyrgruppen för VA-teknik Södra har fattat beslut om att publicera vissa forskningsresultat i en egen rapportserie. Underlaget för detta beslut kom från VA-teknik Södras ledningsgrupp som har identifierat ett behov av att publicera i rapportformatet från vissa projekt som komplettering till annan publicering. De första rapporterna, ”Rening av bräddvatten” och ”RESVAV delprojekt 1”, kommer snart att finnas tillgängliga på VA-teknik Södras hemsida. Rapporterna kommer också att vara nåbara via Svenskt Vattens C-rapportserie.

© VA-Teknik Södra