Nationella Konferensen Avlopp&Miljö 2015 (NAM)

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Kluster Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp&Miljö (NAM) i Örebro den 20-21 januari 2015. NAM är Svenskt Vattens nya forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Läs mer om konferensprogrammet och anmälan här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.