Fredrik Stenström är nu teknisk doktor

Industridoktoranden Fredrik Stenström från VA-ingenjörerna/Veolia försvarade sin avhandling fredagen den 17 november på VA-teknik, LTH inför ett 70-tal lyssnare. Professor Norbert Jardin från Ruhrverband gjorde en lysande insats som opponent och betygsnämndsledamöterna professor Sara Hallin SLU, docent Monica Odlare Mälardalens högskola och civ.ing. Andreas Thunberg Käppalaförbundet ställde initierade frågor. Avhandlingen finns att ladda ner här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.