Den klimatsäkra staden

Henrik Aspegren, ordförande i VA-teknik Södra, deltog i panelen vid samtalet kring Den klimatsäkra staden som hölls den 17 maj på Skissernas museum i Lund. Frågor för panelsamtalet var: Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger dagens teknik för att minska de påfrestningar som följer av klimatförändringar? Samtalet var en del av 350-årsjubileet vid Lunds universitet och en del av halvdagsseminariet ”Människan i staden” som pågick under jubileets Hålbarhetsvecka.

I panelen ingick även Annika Mårtensson, Eva Frühwald-Hansson och Jesper Arfvidsson alla från LTH.

FOTO: TIINA MERI

Se mer på http://www.lu.se/event/den-klimatsakra-staden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.