Deltagande i konferenser

  • Salar Haghighatafshar, doktorand på VA-teknik, LTH, och Maria Roldin, DHI, kommer tillsammans med Johanna Sörensen, doktorand på TVRL, LTH, att hålla en gemensam presentation på Svenskt Vattens Forskning- och Innovationskonferens för Hållbar Dagvattenhantering den 30 november – 1 december 2016. Föredraget kommer att handla om det befintliga dagvattenhanteringssystemet på Augustenborg, Malmö och varför det klarade 31 augusti-regnet bättre än andra områden. Läs mer om konferensen och anmälan här.

 

  • På konferensen 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems & 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation, Athens, Greece 14-16 september 2016 bidrog VA-teknik Södramedlemmar till två presentationer med titlarna “Environmental impact of source separation systems for blackwater, greywater and food waste in the H+ urban renewal project, Sweden” respektive “A comparison of drivers behind implementation of source separation systems in three urban pilot areas in Northern Europe”. Utöver de muntliga presentationerna bidrog de också till postern “Economic analysis of source separation systems for blackwater, greywater and food waste in the H+ urban renewal project, Sweden”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.