Henrik Aspegrens anställning som adjungerad professor vid VA-teknik, LTH, har förlängts till 2021 och samtidigt utökats i omfattning till 40 %. Henrik fortsätter som VA-teknik Södras ordförande och kommer även fortsättningsvis att delta i både forskning och undervisning för VA-teknikgruppen, bland annat vad gäller strategiarbete, handledning av doktorander och undervisning i kurser inom grund- och forskarutbildning. Ämnesmässigt kommer Henrik att fokusera på att vidareutveckla området urban infrastruktur, samtidigt som processteknologi med främst membranprocesser också kommer att vara prioriterat.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.