Adjungerad professor vid VA-teknik LTH

Henrik Aspegrens anställning som adjungerad professor vid VA-teknik, LTH, har förlängts till 2021 och samtidigt utökats i omfattning till 40 %. Henrik fortsätter som VA-teknik Södras ordförande och kommer även fortsättningsvis att delta i både forskning och undervisning för VA-teknikgruppen, bland annat vad gäller strategiarbete, handledning av doktorander och undervisning i kurser inom grund- och forskarutbildning. Ämnesmässigt kommer Henrik att fokusera på att vidareutveckla området urban infrastruktur, samtidigt som processteknologi med främst membranprocesser också kommer att vara prioriterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.