Adjungerad professor vid VA-teknik LTH

Henrik Aspegrens anställning som adjungerad professor vid VA-teknik, LTH, har förlängts till 2021 och samtidigt utökats i omfattning till 40 %. Henrik fortsätter som VA-teknik Södras ordförande och kommer även fortsättningsvis att delta i både forskning och undervisning för VA-teknikgruppen, bland annat vad gäller strategiarbete, handledning av doktorander och undervisning i kurser inom grund- och forskarutbildning. Ämnesmässigt kommer Henrik att fokusera på att vidareutveckla området urban infrastruktur, samtidigt som processteknologi med främst membranprocesser också kommer att vara prioriterat.

© VA-Teknik Södra