Under vårterminen 2018 ges en ny fortsättningskurs i Avancerad avloppsvattenrening vid Institutionen för kemiteknik på LTH. Kursen är avsedd för sistaårsstudenter och doktorander och handlar om dimensionering av olika processer, från aktivslam- och biofilmssystem till avancerad rening för avskiljning av organiska mikroföroreningar. Den 22 maj presenterar studenterna sina projektarbeten och i januari 2019 är det dags för nästa studentgrupp. Kontakta Michael Cimbritz som är kursansvarig för mer information.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.