VA-teknik Södra deltog i årets Vattenstämma

Den 22–23 maj deltog VA-teknik Södra med en monter på Vattenstämman i Helsingborg. Dessutom bidrog flera av VA‑teknik Södras medlemmar med presentationer och diskussioner, bl.a.

  • Dags för läkemedelsrening? Att tänka på vid val av teknik Ann Mattsson, Gryaab/Chalmers
  • Avlopp och miljö – Nya krav och nya lösningar Susanne Tumlin, Gryaab
  • Tre rör ut i Oceanhamnen, Helsingborg Marinette Hagman, NSVA
  • Urintorkning Sege Park, Malmö – nästa generations urinhantering David Gustavsson, VA SYD.

Läs mer om vattenstämman här.

© VA-Teknik Södra