Nytt om tillskottsvatten

Gryaab och VA-teknik Södra samarbetar i ett nytt projekt där tillskotttsvattnets betydelse för avloppsvattenrening undersöks. Projektet startar med en littersturstudie för att belysa bl a hur tillskottsvatten defineieras i olika studier i olika länder, hur stor tillskottsvattenmängden befunnits vara och hur tillskottsvattnet påverkar avloppsreningsverkens drift och funktion.

I samband med detta kan nämnas att Ann Mattsson och David I’Ons på Gryaab och Helen Ander och Håkan Strandner på Göteborg kretslopp och vatten har bidragit till ett examensarbete på Karlstads Högskola Vad kostar tillskottsvatten på ett reningsverk och hur kan man använda ekonomiska styrmedel för att påverka tillskottsvattenmängderna? av Peder Kjellén. Man kan ladda ner examensarbetet här.

© VA-Teknik Södra