Konferens i Malmö

konferens_malmoNordIWA 2013 – Trettonde Nordiska Avloppskonferensen, hålls i Malmö den 8–10 oktober 2013.

VA-teknik Södra är väl representerat på NordIWA. Nio muntliga presentationer och fem posters från VA-teknik Södra ingår i programmet och dessutom har Gryaab, VA SYD och NSVA fem egna presentationer och en poster.

VA-teknik Södras presentationer och postrar

 • Ann Mattsson, Susanne Tumlin, Henrik Kant, Lovisa Björnsdotter, Sara Malmroth, Nicklas Paxeus. Förbehandling av sjukhusavlopp med ozon eller inte? – En förstudie om Östra sjukhuset i Göteborg.
 • Oskar Modin, David J I Gustavsson. Opportunities for microbial electrochemistry in municipal wastewater treatment – an overview.
 • Salar Haghighatafshar, Britt-Marie Wilén, Andreas Thunberg, Marinette Hagman, Annika Nyberg, Jonas Grundestam, Maria Mases and Jes la Cour Jansen. Development of a standardized method for examination of vacuum degassing of activated sludge for improvement of settling properties.
 • Janne Väänänen, Margarethe Langer, Michael Cimbritz. Phosphorus Removal with Microsieves in Tertiary Treatment: Dosing Requirements.
 • Fredrik Stenström, Christian Baresel and Jes la Cour Jansen. Nitrous oxide production during the treatment of digester supernatant in an SBR.
 • David J. I. Gustavsson, Henrik Aspegren, Liselotte Stålhandske, Jes la Cour Jansen. Mainstream anammox at Sjölunda Wastewater Treatment Plant – pilot operation of sludge liquor treatment and start-up of the full process.
 • Filip Nilsson, Janne Väänänen, Salar Haghighatafshar, Marinette Hagman, Gerly Hey and Karin Jönsson. Disinfection of combined sewer overflow with micro-screening combined with ozone or chlorine dioxide.
 • Karin Jönsson, Svetlana Öfverström, Jes la Cour Jansen. Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen.
 • Malin Isgren, Patrick Mårtensson, David J. I. Gustavsson, Jes la Cour Jansen, Oriol Gutierrez. Methane formation in sewer systems.
 • Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson and Jes la Cour Jansen. Biogasproduktion och fosforåtervinning från sorterande avlopps- och matavfallssystem.
 • Linda Kanders, David J. I. Gustavsson, Åsa Davidsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz, Enhanced biological phosphorus removal or chemical precipitation of phosphorus from an operational perspective – what to choose?
 • Petter Olsson, Bengt Hansson, Michael Cimbritz, Lars-Gunnar Ahm, Anders Pålsson, Marinette Hagman, Lars Gunnarsson, Bo Nyström, Bjarne Segersteen och Jes la Cour Jansen. Kompakt renovering och nybyggnation av små och medelstora avloppsreningsverk.
 • Maria Piculell, Karin Jönsson, Magnus Christensson, Thomas Welander. The influence of biofilm carriers on oxygen transfer efficiency in wastewater treatment.
 • Victor Ibrahim, Tobias Hey. Interference of citric and lactic acids with the 5 pH-point titration of short chain fatty acids and alkalinity.

 

Presentationer och poster från Gryaab, VA SYD och NSVA

 • Joana Nunes, Ola Fredriksson, Pierre Lindqvist, Mats Jonsson, Ann Mattsson. Erfarenheter av fullskaledrift av skivfilter som slutsteg på Gryaab.
 • Susanne Tumlin. Belastningsutveckling i inkommande avloppsvatten – observerade trender på stora reningsverk i Norden.
 • Marinette Hagman, Anders Jeppsson och Pär Gustafsson. Varningssystem för toxiska ämnen – erfarenheter av drift i fullskala på avloppsreningsverk.
 • Marianne Beckmann. Påverkansfaktorer på dagvattenhanteringen i Malmö – igår, idag och imorgon.
 • David J. I. Gustavsson, Michael Cimbritz. Biomass separation following MBBR for post-denitrification – assessment of microscreening.
 • David J. I. Gustavsson, Pierre Lindqvist, Disa Sandström, Douglas Lumley. eWASTE – ett dataanalysverktyg för VA-verken utvecklat av VA-verken.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.