VA-teknik Södras planeringsdag

VA-teknik Södras planeringsdag anordnades den 22:e maj på Öresundsverket, Helsingborg med cirka 20 deltagande. Under dagen presenterade doktorander och industridoktorander samt seniorforskare från LTH, Chalmers, Gryaab, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research sina projekt och arbetsuppgifter. Ytterligare diskussioner gjordes inom fem forskningsområden Resurseffektiv avloppsrening, Slamhantering, Dagvattenhantering, Organiska mikroföroreningar och Staden och Vattnet och potentiella samarbetsprojekten identifierades.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.