Envisys-seminariet hölls i Lund med aktivt deltagande från många av VA-teknik Södras medlemmar

Envisys copyEnvisys, VA-teknik på Lunds universitet och Lars Gunnarsson anordnade seminariet Ny Teknik inom Avloppsvattenrening i Lund den 26-27 november 2014. Över 110 personer från olika sektorer inom vatten- och avloppsvattenbranschen deltog i seminariet. VA-teknik Södras medlemmar var mycket aktiva på seminariet. Av total 22 föredragshållare var sju från VA-teknik Södras medlemmar.

© VA-Teknik Södra