Göteborgs Stad kommer tillsammans med bland annat Svenskt Vatten, VA SYD, VA-teknik Södra, Chalmers tekniska högskola och Gryaab anordna en konferens med titeln ”vattnet i den hållbara staden” i Göteborg. Under konferensen kommer det bland annat att diskuteras och ges vägledning för hur planerare och beslutsfattare kan agera och komma fram till hållbara lösningar. Reservera dagarna i din kalender! Läs mer om konferensen här.

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.