Vattnet i den hållbara staden, 12-13 november 2014

Göteborgs Stad kommer tillsammans med bland annat Svenskt Vatten, VA SYD, VA-teknik Södra, Chalmers tekniska högskola och Gryaab anordna en konferens med titeln ”vattnet i den hållbara staden” i Göteborg. Under konferensen kommer det bland annat att diskuteras och ges vägledning för hur planerare och beslutsfattare kan agera och komma fram till hållbara lösningar. Reservera dagarna i din kalender! Läs mer om konferensen här.

 
© VA-Teknik Södra