”Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik”, VA-teknik Södra Rapport Nr. 10, 2018, är en del av ett projekt om termisk förgasning inom VA-teknik Södras fokusgrupper Framtidens avloppsvattenrening och Energi och Resurshushållning, men utgör också en del av ett projekt genomfört av TK Energy ApS för den danska energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) – 10 MW pressurised gasification. Rapporten är skriven av Jes la Cour Jansen, Anders Arkell, Thomas Koch och Karin Jönsson och kan laddas ned här.

Bildtext: Förgasningsanläggningen i Balingen med teknikrum till vänster och förgasaren till höger.

Foto: Jes la Cour Jansen

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.