Årsrapport 2020 för VA-teknik Södra är nu klar

Årsrapporten ger en samlad bild över vår verksamhet 2020. Vi önskar trevlig läsning, du hittar årsrapporten här. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.