Examensarbete

Nicolas South (Student från miljö-och vattenteknik, Uppsala universitet) påbörjar sitt examensarbete Design of an MBR for Lundåkraverket i Landskrona. Handledare: Michael Cimbritz, Sweco; ämnesgranskare: Jes la Cour Jansen och examinator: Fritjof Fagerlund Uppsala Universitet. Projektet är ett samarbete mellan LTH, Sweco, NSVA och AlfaLaval.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.