Enikö Szabo är nu doktor

Enikö Szabo försvarade sin avhandling med titeln ”Composition and dynamics of the bacterial community in aerobic granular sludge reactors” den 9:e juni på Chalmers tekniska högskola. Fakultetsopponenten var Dr. David Weissbrodt från TU Delft i Nederländerna. Britt-Marie Wilén var Enikös handledare under hennes doktorsarbete tillsammans med Frank Persson, Oskar Modin och Malte Hermansson (från Göteborgs universitet).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.