Gryaab fortsätter samarbetet med högskolor

Gryaab och Chalmers har sedan många år ett samarbete inom forskning och utveckling. Ett nytt ramavtal som löper på tre år har skrivits där Gryaab allokerar 600 000 kr per år till högskolan. Beroende på vilka projekt som görs så kommer huvuddelen att gå till Chalmers men även till Göteborgs universitet och Lunds tekniska högskola om projekt finns. Gryaab och Chalmers har dessutom kommit överens om en förlängning av Ann Mattsson som adjungerad professor på 20% med ytterligare tre år.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.